1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
KS Petanque Jedlina Zdrój (Polsko) - Divadelní klub Vrchlabí - 17. ledna 2015

1. KPK Vrchlabí - KS Petanque Jedlina Zdrój

 
1. KPK Vrchlabí         KS Petanque Jedlina  
                   
1 Jiří Řezníček       1 Tadeusz Obuchowski
2 Jan Švimberský       2 Wojciech Krzykala
3 Radka Řezníčková       3 Andrzej Libecki
4 Blanka Štechová       4 Aurelia Libecka
5 Lukáš Michalička       5 Božena Obuchowska
6 Luboš  Bím       6 Edward Serafin
7 Alena Bímová       7 Jerzy Siara
8 Jaroslav  Žižka       8 Daniel Siara
9 Zdeněk  Bucek       9 Kamil Orpel
10 Vladimír Matoušek       10 Leszek Tatuško
11 Wilda Čermák       11 Kazimierz Jacak
12 Petr Štěpánek       12 Stanislaw Piwko

 
1. kolo 1. zápas 1 : 13
2. zápas 13 : 7
3. zápas 13 : 2
4. zápas 3 : 13
           
Celkem po 1. kole: 2 : 2
             
2. kolo 1. zápas 13 : 11
2. zápas 11 : 13
3. zápas 13 : 2
4. zápas 13 : 5
           
Celkem po 2. kole: 5 : 3
             
3. kolo 1. zápas 11 : 13
2. zápas 9 : 13
3. zápas 13 : 12
4. zápas 13 : 7
           
Celkem po 3. kole: 7 : 5
             
4. kolo 1. zápas 12 : 13
2. zápas 8 : 13
3. zápas 13 : 4
4. zápas 13 : 11
           
Celkem po 4. kole: 9 : 7
             
5. kolo 1. zápas 5 : 13
2. zápas 7 : 13
3. zápas 13 : 10
4. zápas 13 : 9
           
Celkem po 5. kole: 11 : 9
           
    210 : 197

 
    kolo č.:  1
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Vladimír   Matoušek Blanka      Štechová Petr   Štěpánek   Radka     Řezníčková Luboš    Bím Lukáš     Michalička  
1   13
   
               
Kazimierz    Jacak Kamil   Orpel Wojciech   Krzykala   Božena  Obuchowska Leszek   Tatuško Edward   Serafin  
13   7
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  

 
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Jiří      Řezníček Jaroslav   Žižka Jan    Švimberský   Wilda   Čermák Zdeněk   Bucek Alena    Bímová  
13   3
   
               
Stanislaw   Piwko Daniel   Siara Jerzy     Siara   Andrzej   Libecki Tadeusz   Obuchowski Aurelia   Libecka  
2   13
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  

 
    kolo č.:   2

 
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Lukáš     Michalička Jaroslav   Žižka Radka     Řezníčková   Alena    Bímová Jan    Švimberský Jiří      Řezníček  
13   11
   
               
Daniel   Siara Stanislaw   Piwko Andrzej   Libecki   Jerzy   Siara Edward   Serafin Wojciech   Krzykala  
11   13
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  

 
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Luboš     Bím Blanka      Štechová Petr   Štěpánek   Zdeněk   Bucek Wilda   Čermák Vladimír   Matoušek  
13   13
   
               
Tadeusz   Obuchowski Leszek   Tatuško Božena  Obuchowska   Aurelia   Libecka Kazimierz    Jacak Kamil   Orpel  
2   5
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  

 
    kolo č.:  3

 
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Jaroslav   Žižka Lukáš     Michalička Luboš    Bím   Blanka      Štechová Radka     Řezníčková Jan    Švimberský  
11   9
   
               
Daniel   Siara Kamil   Orpel Wojciech   Krzykala   Edward   Serafin Tadeusz   Obuchowski Andrzej   Libecki  
13   13
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  

 
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Petr   Štěpánek Wilda   Čermák Zdeněk   Bucek   Jiří      Řezníček Alena    Bímová Vladimír   Matoušek  
13   13
   
               
Jerzy   Siara Leszek   Tatuško Božena  Obuchowska   Aurelia   Libecka Stanislaw   Piwko Kazimierz    Jacak  
12   7
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  

 
    kolo č.:  4

 
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Zdeněk   Bucek Jan    Švimberský Wilda   Čermák   Luboš     Bím Vladimír   Matoušek Petr   Štěpánek  
12   8
   
               
Aurelia   Libecka Božena  Obuchowska Tadeusz   Obuchowski   Wojciech   Krzykala Andrzej   Libecki Jerzy   Siara  
13   13
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  

 
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Jiří      Řezníček Alena    Bímová Blanka      Štechová   Radka     Řezníčková Jaroslav   Žižka Lukáš     Michalička  
13   13
   
               
Kamil   Orpel Leszek   Tatuško Daniel   Siara   Stanislaw   Piwko Edward   Serafin Kazimierz    Jacak  
4   11
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  

 
    kolo č.:   5

 
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Vladimír   Matoušek Jaroslav   Žižka Wilda   Čermák   Alena    Bímová Lukáš     Michalička Jiří      Řezníček  
5   7
   
               
Edward   Serafin Daniel   Siara Kamil   Orpel   Leszek   Tatuško Andrzej   Libecki Tadeusz   Obuchowski  
13   13
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  

 
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Jan    Švimberský Petr   Štěpánek Blanka      Štechová   Zdeněk   Bucek Radka     Řezníčková Luboš    Bím  
13   13
   
               
Aurelia   Libecka Wojciech   Krzykala Jerzy   Siara   Božena  Obuchowska Kazimierz    Jacak Stanislaw   Piwko  
10   9
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina