1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
KS Petanque Jedlina Zdrój (Polsko) - 1. KPK Vrchlabí - 7. března 2015 v Jedlině Zdrój

 
  KS Petanque Jedlina         1. KPK Vrchlabí  
                       
  1 Ter. Dura - Nowak       1 Jiří Řezníček
  2 Kazimierz Jacak       2 Jan Švimberský
  3 Piotr Juś       3 Blanka Štechová
  4 Wojciech Krzykala       4 Luboš  Bím
  5 Jan Kwiatkowski       5 Alena Bímová
  6 Edward Łoś       6 Petr Štěpánek
  7 Hub. Maciejewski       7 Zdena Štěpánková
  8 Božena Obuchowska       8 Jaroslav  Žižka
  9 Tadeusz Obuchowski       9 Zdeněk  Bucek
  10 Stanislaw Piwko       10 Wilda Čermák
  11 Maciej Rymarz       11 Petr Ton
  12 Daniel Siara       12 Jana Srnská
  13 Jerzy Siara              
  14 Leszek Tatuśko              
  15 Leszek Żybura              

 
1. kolo 1. zápas 13 : 2
2. zápas 13 : 8
3. zápas 11 : 13
4. zápas 13 : 11
           
Celkem po 1. kole: 3 : 1
             
2. kolo 1. zápas 13 : 4
2. zápas 13 : 12
3. zápas 13 : 7
4. zápas 13 : 2
           
Celkem po 2. kole: 7 : 1
             
3. kolo 1. zápas 13 : 2
2. zápas 13 : 11
3. zápas 13 : 7
4. zápas 13 : 3
           
Celkem po 3. kole: 11 : 1
             
4. kolo 1. zápas 13 : 11
2. zápas 13 : 12
3. zápas 11 : 13
4. zápas 13 : 4
           
Celkem po 4. kole: 14 : 2
             
5. kolo 1. zápas 13 : 11
2. zápas 13 : 10
3. zápas 13 : 4
4. zápas 8 : 13
           
Celkem po 5. kole: 17 : 3
           
    251 : 160

 
    kolo č.:  1

 
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  
Jerzy   Siara Tadeusz Obuchowski Maciej Rymarz   Ter.         Dura-Nowak Kazimierz   Jacak Daniel   Siara  
13   13
   
               
Jana   Srnská Blanka      Štechová Jaroslav   Žižka   Wilda   Čermák Petr   Štěpánek Zdena  Štěpánková  
2   8
   
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  

 
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  
Leszek Zybura Stanislaw  Piwko Wojciech Krzykala   Jan Kwiatkowski Piotr             Juś Edward           L  
11   13
   
               
Petr            Ton Jan    Švimberský Jiří      Řezníček   Zdeněk   Bucek Alena    Bímová Luboš     Bím  
13   11
   
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  

 

 

 
    kolo č.:   2

 
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  
Tadeusz Obuchowski Piotr

Juś

Kazimierz   Jacak   Božena Obuchowska Daniel   Siara Jan   Kwiatkowski  
13   13
   
               
Wilda   Čermák Jan    Švimberský Blanka      Štechová   Petr   Štěpánek Jaroslav   Žižka Luboš     Bím  
4   12
   
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  

 
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  
Stanislaw  Piwko Ter.                 Dura-Nowak Maciej Rymarz   Jerzy

Siara

Edward        L Hub.    Maciejewski  
13   13
   
               
Zdena  Štěpánková Jana   Srnská Zdeněk   Bucek   Petr

Ton

Alena    Bímová Jiří      Řezníček  
7   2
   
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  

 

 

 
    kolo č.:  3

 
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  
Maciej Rymarz Piotr                   Juś Tadeusz Obuchowski   Jan   Kwiatkowski Ter.                       Dura-Nowak Daniel   Siara  
13   13
   
               
Luboš    Bím Blanka      Štechová Zdena  Štěpánková   Alena    Bímová Petr   Štěpánek Jana   Srnská  
2   11
   
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  

 
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  
Jerzy   Siara Hub.    Maciejewski Stanislaw  Piwko   Wojciech Krzykala Kazimierz   Jacak Edward                   L  
13   13
   
               
Wilda   Čermák Jaroslav   Žižka Petr           Ton   Jiří      Řezníček Zdeněk   Bucek Jan    Švimberský  
7   3
   
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  

 

 

 
    kolo č.:  4

 
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  
Kazimierz   Jacak Wojciech Krzykala Maciej Rymarz   Piotr                     Juś Jan   Kwiatkowski Stanislaw  Piwko  
13   13
   
               
Jaroslav   Žižka Jiří      Řezníček Petr        Ton   Petr   Štěpánek Jana   Srnská Wilda   Čermák  
11   12
   
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  

 
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  
Tadeusz Obuchowski Edward                    L Božena Obuchowska   Jerzy    Siara Hub.    Maciejewski Daniel   Siara  
11   13
   
               
Jan    Švimberský Alena    Bímová Zdena  Štěpánková   Blanka      Štechová Luboš     Bím Zdeněk   Bucek  
13   4
   
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  

 

 

 
    kolo č.:   5

 
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  
Božena Obuchowska Hub.    Maciejewski Leszek Zybura   Maciej Rymarz Edward                    L Piotr                     Juś  
13   13
   
               
Jiří      Řezníček Alena    Bímová Jaroslav   Žižka   Luboš    Bím Jan    Švimberský Zdeněk   Bucek  
11   10
   
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  

 
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  
Tadeusz Obuchowski Leszek  Tatuśko Wojciech Krzykala   Stanislaw  Piwko Jerzy   Siara Daniel   Siara  
13   8
   
               
Zdena  Štěpánková Blanka      Štechová Wilda   Čermák   Petr        Ton Jana   Srnská Petr   Štěpánek  
4   13
   
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí