1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
KS Petanque Jedlina Zdrój (Polsko) - Divadelní klub Vrchlabí - 23. ledna 2016

 

1. KPK Vrchlabí - KS Petanque Jedlina Zdrój

 
1 Jiří Řezníček       1 Tadeusz Obuchowski
2 Jan Švimberský       2 Wojciech Krzykala
3 Radka Řezníčková       3 Leszek Żybura
4 Blanka Štechová       4 Aurelia Libecka
5 Lukáš Michalička       5 Božena Obuchowska
6 Luboš  Bím       6 Edward Serafin
7 Alena Bímová       7 Jerzy Siara
8 Jaroslav  Žižka       8 Daniel Siara
9 Petr Štěpánek       9 Maciej Rymarz
10 Vladimír Matoušek       10 Leszek Tatuško
11 Dan Bílek       11 Kazimierz Jacak
12 Vojta Bílek       12 Stanislaw Piwko

 
1. kolo 1. zápas 2 : 11
2. zápas 11 : 2
3. zápas 11 : 7
4. zápas 4 : 11
           
Celkem po 1. kole: 2 : 2
             
2. kolo 1. zápas 11 : 5
2. zápas 11 : 7
3. zápas 5 : 11
4. zápas 11 : 7
           
Celkem po 2. kole: 5 : 3
             
3. kolo 1. zápas 7 : 11
2. zápas 11 : 3
3. zápas 11 : 7
4. zápas 8 : 11
           
Celkem po 3. kole: 7 : 5
             
4. kolo 1. zápas 11 : 5
2. zápas 11 : 3
3. zápas 2 : 11
4. zápas 5 : 11
           
Celkem po 4. kole: 9 : 7
             
5. kolo 1. zápas 9 : 11
2. zápas 4 : 11
3. zápas 7 : 11
4. zápas 11 : 2
           
Celkem po 5. kole: 10 : 10
           
    163 : 158

 
    kolo č.:  1
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Alena    Bímová Lukáš     Michalička     Petr   Štěpánek Jan    Švimberský    
2   11
   
               
Tadeusz   Obuchowski Edward   Serafin Daniel   Siara   Wojciech   Krzykala Maciej   Rymarz Božena  Obuchowska  
11   2
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  

 
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Vladimír   Matoušek Blanka      Štechová Jaroslav   Žižka   Luboš    Bím Jiří      Řezníček Radka     Řezníčková  
11   4
   
               
Stanislaw   Piwko Leszek   Tatuško Kazimierz    Jacak   Aurelia   Libecka Leszek   Żybura Jerzy   Siara  
7   11
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  

 

 
    kolo č.:   2
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Lukáš     Michalička Radka     Řezníčková     Blanka      Štechová Petr   Štěpánek    
11   11
   
               
Aurelia   Libecka Kazimierz    Jacak Edward   Serafin   Božena  Obuchowska Wojciech   Krzykala Leszek   Żybura  
5   7
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  

 
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Luboš    Bím Jaroslav   Žižka Jiří      Řezníček   Vladimír   Matoušek Alena    Bímová Jan    Švimberský  
5   11
   
               
Maciej   Rymarz Stanislaw   Piwko Daniel   Siara   Tadeusz   Obuchowski Jerzy   Siara Leszek   Tatuško  
11   7
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  

 

 

 
    kolo č.:  3
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Alena    Bímová Jiří      Řezníček     Petr   Štěpánek Jan    Švimberský    
7   11
   
               
Wojciech   Krzykala Maciej   Rymarz Edward   Serafin   Tadeusz   Obuchowski Daniel   Siara Stanislaw   Piwko  
11   3
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  

 
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Vladimír   Matoušek Luboš    Bím Jaroslav   Žižka   Blanka      Štechová Radka     Řezníčková Lukáš     Michalička  
11   8
   
               
Leszek   Żybura Božena  Obuchowska Aurelia   Libecka   Jerzy   Siara Kazimierz    Jacak Leszek   Tatuško  
7   11
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  

 

 

 
    kolo č.:  4
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Jiří      Řezníček Jan    Švimberský Petr   Štěpánek   Vladimír   Matoušek Jaroslav   Žižka Daniel   Bílek  
11   11
   
               
Leszek   Żybura Wojciech   Krzykala Daniel   Siara   Edward   Serafin Leszek   Tatuško Aurelia   Libecka  
5   3
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  

 
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Vojtěch   Bílek Radka     Řezníčková Alena    Bímová   Luboš    Bím Lukáš     Michalička Blanka      Štechová  
2   5
   
               
Stanislaw   Piwko Maciej   Rymarz Tadeusz   Obuchowski   Božena  Obuchowska Kazimierz    Jacak Jerzy   Siara  
11   11
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  

 

 

 
    kolo č.:   5
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Vladimír   Matoušek Alena    Bímová Jan    Švimberský   Vojtěch   Bílek Radka     Řezníčková Blanka      Štechová  
9   4
   
               
Jerzy   Siara Aurelia   Libecka Božena  Obuchowska   Daniel   Siara Leszek   Żybura Tadeusz   Obuchowski  
11   11
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina  

 
  1. KPK Vrchlabí   1. KPK Vrchlabí  
Luboš    Bím Jaroslav   Žižka Daniel   Bílek   Petr   Štěpánek Jiří      Řezníček    
7   11
   
               
Wojciech   Krzykala Leszek   Tatuško Kazimierz    Jacak   Edward   Serafin Stanislaw   Piwko Maciej   Rymarz  
11   2
   
  KS Petanque Jedlina   KS Petanque Jedlina