1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
LETNÍ LIGA TROJIC 2020                                                            aktualizováno: 06.08.2020 21:53
start. číslo název týmu složení týmu
1 EMZULÁK Bartošová Zuzana Trýzna Petr Brázda Vladimír st. Bartošová Kristýna          
2 KULATICE Kubánek Luboš Skákal Jaroslav Řezníček Zbyněk Dvořák Miroslav Hozák M.        
3 TORNÁDO Kučerová Věra Malinská Iva Krausová Věra Pokorná Ivana Nývltová Kamila        
4 SKLÍPEK Švimberský Jan Švimberská Blanka Sládková Hana Štverková Renata          
5 KOVEM Mašek Milan Venclová Lucie Kobrová Petra Mašková Markéta Mošna Josef Kobr Štěpán      
6 ŠROŤÁCI Matoušek Vladimír Kynčl Petr Kynčlová Alena Vajová Eva          
7 BIBERON Bartoš Martin Žižka Jaroslav Vedral Jan Vedralová Alena Michalička Jan        
8 GRÁCIE Kholová Zdenka Ditmarová Táňa Kratochvílová Marie Novotná Blanka Novotná Alžběta        
9 VOUSÁČI Šebek Viktor Havel Michal Hašek Michal Novotný Petr Nývlt Adam        
10 KOMETY Schliegsbirová Zdenka Malínská Ivana Zaplatílková Dáša Tauchmanová Jana          
11 (J)ELITA Vedral Filip Maršík Jakub Srnský Jakub Nývlt Hynek Srnský Luboš nejml.        
12 VIOLKY Řezníčková Radka Kopáčová Jitka Bártová Věra Kadavá Petra          
13 KULOVÝ H Řezníček Jiří Bím Luboš Štěpánek Petr Michalička Lukáš          
14 HOLKY Srnská Jana Bímová Alena Štěpánková Zdenka Tauchmanová Radka Linhartová Jitka Švecová Lída      
15 REBELS Matějíček Petr Matějíčková Eva Blažek Pavel Kapeš Roman          
16 TETON Novotný Miroslav Jonák Petr Baines Mark Lukeš Jakub          
17 BILĎA TÝM Bílek Daniel Bílek Vojta Bílková Blanka Mašek Pavel          
18 PÉRÁCI Kunert Jaroslav Vrbata Miroslav Malý Radek Erben Ladislav          

 

 

       

                    Průběžná tabulka k: 6. 8.
Pořadí   počet utkání výhry prohry skore rozdíl body
                   
1. BILĎA TÝM 42 39 3 522 : 217 305 39
2. KULOVÝ H 39 30 9 455 : 269 186 30
3. EMZULÁK 42 30 12 461 : 321 140 30
4. (J)ELITA 42 29 13 479 : 317 162 29
5. KOVEM 45 29 16 470 : 354 116 29
6. VOUSÁČI 42 28 14 479 : 368 111 28
7. BIBERON 45 28 17 484 : 403 81 28
8. ŠROŤÁCI 45 27 18 440 : 394 46 27
9. SKLÍPEK 45 27 18 457 : 412 45 27
10. REBELS 45 25 20 463 : 426 37 25
11. TETON 45 22 23 416 : 448 -32 22
12. HOLKY 45 17 28 386 : 478 -92 17
13. VIOLKY 42 15 27 349 : 435 -86 15
14. KULATICE 48 15 33 345 : 527 -182 15
15. PÉRÁCI 45 11 34 328 : 514 -186 11
16. KOMETY 42 7 35 316 : 495 -179 7
17. TORNÁDO 42 7 35 298 : 500 -202 7
18. GRÁCIE 45 7 38 280 : 550 -270 7

 

Jednotlivci dle vyhraných zápasů

  jméno tým jedničky dvojky trojky odehrané výhry %
Pořadí     odehrané vyhrané odehrané vyhrané odehrané vyhrané celkem celkem úspěšnosti
1 Bílek Vojta Bilďa tým 14 14     14 13 28 27 96
2 Bílek Dan Bilďa tým     14 12 14 13 28 25 89
3 Bílková Blanka Bilďa tým     14 12 14 13 28 25 89
4 Vedral Filip (J)Elita 10 9 4 3 14 10 28 22 79
5 Mašek Milan Kovem 10 6 5 5 15 8 30 19 63
6 Brázda Vladimír st. Emzulák 4 3 7 4 13 11 24 18 75
7 Bartošová Kristýna Emzulák 1 1 12 8 11 9 24 18 75
8 Srnský Jakub (J)Elita 1 1 13 7 14 10 28 18 64
9 Řezníček Jiří Kulový H 3 3 8 5 11 9 22 17 77
10 Šebek Viktor Vousáči 10 8 2 1 12 8 24 17 71
11 Žižka Jaroslav Biberon 4 2 9 5 14 10 27 17 63
12 Havel Michal Vousáči     14 9 13 8 27 17 63
13 Vajová Eva Šroťáci 14 7 1 0 13 10 28 17 61
14 Matoušek Vladimír Šroťáci     9 7 11 9 20 16 80
15 Michalička Lukáš Kulový H 9 6 4 4 8 6 21 16 76
16 Bartoš Martin Biberon 8 5 5 3 11 8 24 16 67
17 Sládková Hana Sklípek 15 11     10 5 25 16 64
18 Matějíček Petr Rebels 14 8     14 8 28 16 57
19 Štěpánek Petr Kulový H 1 0 5 4 12 11 18 15 83
20 Matějíčková Eva Rebels     12 7 12 8 24 15 63
21 Blažek Pavel Rebels     13 8 13 7 26 15 58
22 Švimberský Jan Sklípek     12 7 14 8 26 15 58
23 Bartošová Zuzana Emzulák 1 0 8 7 8 7 17 14 82
24 Bím Luboš Kulový H     9 7 8 7 17 14 82
25 Venclová Lucie Kovem 2 2 8 7 8 5 18 14 78
26 Trýzna Petr Emzulák 8 4 1 1 10 9 19 14 74
27 Maršík Jakub (J)Elita     11 6 11 8 22 14 64
28 Kynčlová Alena Šroťáci     12 7 11 7 23 14 61
29 Novotný Miroslav Teton 13 7 2 1 15 6 30 14 47
30 Lukeš Jakub Teton 2 1 12 7 14 5 28 13 46
31 Vedralová Alena Biberon     6 4 8 7 14 11 79
32 Kobrová Petra Kovem     7 7 9 4 16 11 69
33 Kynčl Petr ml. Šroťáci 1 0 8 4 10 7 19 11 58
34 Srnská Jana Holky 11 6     9 5 20 11 55
35 Jonák Petr Teton     12 6 11 5 23 11 48
36 Bímová Alena Holky     11 5 14 6 25 11 44
37 Kubánek Luboš Kulatice 5 3 9 4 14 4 28 11 39
38 Novotný Petr Vousáči 2 1 5 3 8 6 15 10 67
39 Švimberská Blanka Sklípek     6 3 11 7 17 10 59
40 Kopáčová Jitka Violky 2 0 8 5 12 5 22 10 45
41 Štverková Renata Sklípek     12 6 10 4 22 10 45
42 Bártová Věra Violky     12 6 11 3 23 9 39
43 Řezníčková Radka Violky 6 1 8 3 13 5 27 9 33
44 Skákal Jaroslav Kulatice 4 1 12 4 16 4 32 9 28
45 Kunert Jaroslav Péráci     14 4 13 4 27 8 30
46 Štěpánková Zdena Holky 1 0 10 4 10 3 21 7 33
47 Vrbata Miroslav Péráci 14 3     14 4 28 7 25
48 Mošna Josef Kovem     4 3 4 3 8 6 75
49 Hašek Michal Vousáči     5 3 5 3 10 6 60
50 Vedral Jan Biberon     6 3 5 3 11 6 55
51 Kobr Štěpán Kovem 3 0 3 3 6 3 12 6 50
52 Malý Radek Péráci     8 3 8 3 16 6 38
53 Řezníček Zbyněk Kulatice 3 0 5 3 9 3 17 6 35
54 Malínská Ivana Komety 6 3 7 0 13 3 26 6 23
55 Kučerová Věra Tornádo 14 5     13 1 27 6 22
56 Kholová Zdenka Grácie 15 5     15 1 30 6 20
57 Nývlt Adam Vousáči 2 1 2 2 4 2 8 5 63
58 Kapeš Roman Rebels     3 3 3 1 6 4 67
59 Baines Mark Teton     4 2 5 2 9 4 44
60 Kadavá Petra Violky 6 2     6 2 12 4 33
61 Schliegsbirová Zdenka Komety 8 0 6 1 14 3 28 4 14
62 Srnský Luboš nejml. J(Elita) 3 1     3 2 6 3 50
63 Michalička Jan Biberon 2 0 2 1 4 2 8 3 38
64 Dvořák Miroslav Kulatice 4 0 5 2 9 1 18 3 17
65 Mašková Markéta Kovem     3 1 3 1 6 2 33
66 Švecová Lída Holky 3 0 1 1 3 1 7 2 29
67 Linhartová Jitka Holky     1 0 6 2 7 2 29
68 Tauchmanová Jana Komety     5 1 5 1 10 2 20
69 Erben Ladislav Péráci     6 1 6 1 12 2 17
70 Zaplatílková Dáša Komety     10 0 10 2 20 2 10
71 Malinská Iva Tornádo     13 1 13 1 26 2 8
72 Kratochvílová Marie Grácie     14 1 13 1 27 2 7
73 Hozák M. Kulatice     1 1     1 1 100
74 Novotná Alžběta Grácie     3 1 4 0 7 1 14
75 Tauchmanová Radka Holky     7 0 3 1 10 1 10
76 Pokorná Ivana Tornádo     5 1 6 0 11 1 9
77 Krausová Věra Tornádo     8 0 8 1 16 1 6
78 Ditmarová Táňa Grácie     12 0 12 1 24 1 4
79 Nývltová Kamila Tornádo     2 0 2 0 4 0 0
80 Novotná Blanka Grácie     1 0 1 0 2 0 0

 

Kritéria: počet výher, % úspěšnosti, počet odehraných zápasů, počet výher jedniček, počet výher dvojek, počet výher trojek

 

Vzájemné zápasy:

kontumačně 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
   
1            Emzulák X 13 : 3 13 : 0 10 : 13 13 : 8 13 : 8 13 : 6   :   6 : 13   :   4 : 13 13 : 2   :   7 : 13 11 : 13 13 : 4 5 : 13 13 : 8  
13 : 5 13 : 9 13 : 11 13 : 0 2 : 13 13 : 11   :   8 : 13   :   7 : 13 13 : 3   :   13 : 1 13 : 3 13 : 4 0 : 13 13 : 8  
13 : 9 13 : 1 13 : 5 13 : 6 6 : 13 13 : 5   :   13 : 11   :   5 : 13 13 : 8   :   13 : 4 13 : 10 13 : 4 13 : 5 13 : 3  
2                    Kulatice 3 : 13 X 9 : 13 8 : 13 2 : 13 5 : 13 7 : 13 13 : 7   :   4 : 13 4 : 13 13 : 5 1 : 13 0 : 13 13 : 4 13 : 8 2 : 13 7 : 13  
5 : 13 13 : 10 12 : 13 9 : 13 13 : 12 7 : 13 13 : 5   :   13 : 11 5 : 13 13 : 5 0 : 13 13 : 2 8 : 13 4 : 13 1 : 13 13 : 11  
9 : 13 13 : 4 13 : 4 2 : 13 1 : 13 5 : 13 6 : 13   :   4 : 13 0 : 13 6 : 13 0 : 13 8 : 13 13 : 0 3 : 13 3 : 13 13 : 10  
3          Tornádo 0 : 13 13 : 9 X 8 : 13 13 : 6   :   1 : 13   :   9 : 13 13 : 3   :   7 : 13 13 : 11 5 : 13 6 : 13 11 : 13 9 : 13 13 : 7  
9 : 13 10 : 13 13 : 2 6 : 13   :   8 : 13   :   4 : 13 6 : 13   :   0 : 13 7 : 13 7 : 13 3 : 13 7 : 13 0 : 13 6 : 13  
1 : 13 4 : 13 4 : 13 7 : 13   :   6 : 13   :   13 : 7 3 : 13   :   5 : 13 5 : 13 6 : 13 10 : 13 10 : 13 10 : 13 7 : 13  
4                    Sklípek 13 : 10 13 : 8 13 : 8 X   :   13 : 1   :   13 : 9 8 : 13 13 : 11 13 : 11 13 : 10 13 : 4 7 : 13 13 : 6 12 : 13 1 : 13 13 : 6  
11 : 13 13 : 12 2 : 13   :   9 : 13   :   13 : 2 13 : 9 13 : 5 3 : 13 13 : 0 8 : 13 13 : 3 3 : 13 13 : 5 9 : 13 13 : 9  
5 : 13 4 : 13 13 : 4   :   2 : 13   :   13 : 10 4 : 13 13 : 3 5 : 13 13 : 4 6 : 13 13 : 6 13 : 8 13 : 4 7 : 13 13 : 10  
5                    Kovem 8 : 13 13 : 2 6 : 13   :   X   :   13 : 10 9 : 13 13 : 3 13 : 10 2 : 13 13 : 7 5 : 13 13 : 7 13 : 6 8 : 13 4 : 13 13 : 3  
0 : 13 13 : 9 13 : 6   :     :   13 : 4 13 : 5 7 : 13 13 : 0 13 : 4 13 : 7 13 : 8 13 : 1 13 : 6 13 : 5 13 : 6 13 : 4  
6 : 13 13 : 2 13 : 7   :     :   13 : 2 13 : 2 11 : 13 13 : 6 7 : 13 2 : 13 6 : 13 13 : 6 2 : 13 13 : 4 10 : 13 13 : 4  
6                 Šroťáci 8 : 13 13 : 5   :   1 : 13   :   X 8 : 13 13 : 5 13 : 12 8 : 13 11 : 13 13 : 12 2 : 13 13 : 6 13 : 8 2 : 13 2 : 13 13 : 12  
13 : 2 12 : 13   :   13 : 9   :   13 : 6 13 : 7 13 : 12 13 : 4 13 : 7 13 : 11 3 : 13 13 : 3 7 : 13 4 : 13 1 : 13 5 : 13  
13 : 6 13 : 1   :   13 : 2   :   4 : 13 13 : 5 7 : 13 13 : 8 13 : 1 13 : 0 2 : 13 13 : 4 13 : 3 13 : 5 2 : 13 13 : 4  
7                   Biberon 6 : 13 13 : 7 13 : 1   :   10 : 13 13 : 8 X 12 : 13 8 : 13 13 : 8 6 : 13 13 : 7 13 : 12 13 : 11 11 : 13 8 : 13   :   13 : 7  
11 : 13 13 : 7 13 : 8   :   4 : 13 6 : 13 13 : 1 1 : 13 13 : 5 13 : 5 9 : 13 6 : 13 13 : 5 13 : 12 13 : 11   :   13 : 7  
5 : 13 13 : 5 13 : 6   :   2 : 13 13 : 4 13 : 8 10 : 13 13 :