1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
VRCHLABSKÝ POHÁR 2017 - 5. ročník

P r o p o z i c e

 

   Vrchlabský pohár v petanque je dlouhodobá, otevřená, týmová soutěž dvojic, určená pro všechny hráče bez rozdílu věku, pohlaví, pro registrované i neregistrované. Vyhlašuje se každoročně na letní sezónu.

 

- termín - hraje se od května do září. Uzávěrky přihlášek se vyhlašují individuálně pro každý rok. Pro rok 2017 platí uzávěrka přihlášek - 19. květen 2017 do 19. hodin, ihned po této hodině dojde k rozlosování

 

přihlášky, soupisky - přihlášky je možno podat ústně, telefonicky, E-mailem a musí obsahovat:

   jména a příjmení min. dvou hráčů vč. kapitána, název týmu, kontaktní telefon na kapitána. Počet hráčů v týmu

   je omezen na 2 + 1 náhradník. Pokud není náhradník uveden na základní soupisce, může se dohlásit max.

   po čtvrtfinále, tzn. na semifinále a finále již nelze tým měnit. Pokud jsou přihlášeni tři hráči od začátku, nelze

   tým měnit. Pokud by hráč nastoupil během jednoho ročníku za dva týmy, bude druhý tým, ve kterém nastoupil,

   vyřazen ze soutěže.

  

místo konání - všechna utkání za restaurací Sklípek. Pokud by se utkání sehrálo jinde, oba týmy budou vyřazeni

    ze   soutěže

 

- startovné - pro rok 2017 je startovné 100,- Kč za tým, úhrada je nutná při přihlášení, tzn. do 19. května

 

- hrací dny – pro každé kolo bude na začátku soutěže určen jeden datum – oficiální hrací den, bude to vždy neděle

   a rovněž bude stanoven max. poslední termín, kdy je vítězný tým povinen nahlásit výsledek utkání. Začátek je vždy

   v 15.00 hodin, pokud se kapitáni nedohodnou jinak. Zápasy lze odkládat (i předehrávat), ale je nutné dodržet termín

   předání výsledku.

   Pokud se tým nedostaví k utkání (ať už v pevném daném termínu nebo v dohodnutém náhradním),  je z další soutěže

   vyřazen, postupuje soupeř. Čekací doba je 20 minut.

   V případě nedodržení stanoveného max. termínu předání výsledku oba týmy v soutěži končí. Tzn., že kdyby k tomuto

   došlo v semifinále, vítěz druhého semifinále je vítězem celé soutěže, pokud by se jednalo o finále, soutěž nebude

   mít vítěze a finanční ceny budou jako jackpot převedeny na další ročník.

   Hrací dny včetně termínů pro předání výsledků budou určeny podle počtu přihlášených týmů.   

  

 

- hrací systém - celá soutěž se hraje od začátku vyřazovacím způsobem (KO, play-off, pavouk) podobně jako v jiných

   sportech, např. ve fotbale. Celý pavouk (v případě jiného počtu týmů než 8,16,32 - neúplný) bude před soutěží

   veřejně nalosován bez žádného nasazování. Celá soutěž se hraje bez dohrávek, znamená to, že v případě prohry tým

   končí. Losování pro letošní rok proběhne během supermele v pátek 19.5.

 

- jednotlivá utkání sestávají ze zápasů dvojic na dva vítězné zápasy, každý zápas do 13 bodů. Hrají se tedy vždy

   minimálně dva, maximálně tři zápasy. Mezi jednotlivými zápasy je možné střídat, pokud má tým na soupisce

   náhradníka (viz přihlášky, soupisky)

 

- zápis o utkání - povinností kapitánů je zapsat výsledek utkání do tiskopisu "zápis o pohárovém utkání"

   se všemi vyplněnými kolonkami - datum, hodina, sestavy a výsledky všech zápasů, podpisy.

   Tiskopis je nutné si vyzvednout ve Sklípku u obsluhy (v deskách na ligu).

   Za vyplnění zápisu  je zodpovědný kapitán vítězného týmu.

   Výsledky odevzdávejte co nejdříve po odehrání, nejpozději do určeného data (je možné i elektronicky – oskenovaný

   zápis).

 

- hrací koule - je povoleno hrát s homologovanými i nehomologovanými (rekreačními) koulemi

   určenými pro tuto hru.

 

- neúplný tým - v případě, že se za tým dostaví pouze jeden hráč, může toto utkání odehrát, ale pouze za podmínky, že

   nedisponuje koulemi druhého hráče.

 

- ceny - kromě bodů do žebříčku obdrží vítězný tým dva malé poháry,  jeden putovní pohár a 50% startovného,

   poražený  finalista 30 % startovného (zbytek startovného připadne na poháry)  

 

- pořadatel ligy – přátelé petanque Sklípek Vrchlabí

 

-          Podmínka pro uskutečnění soutěže – musí se přihlásit min. 8 týmů

 

   Veškeré informace podá a přihlášky přijímá Řezníček Jiří - 731 621 341, E-mail - 1butler1@seznam.cz