1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
VRCHLABSKÁ LETNÍ LIGA TROJIC - PROPOZICE

 

  

  

 

  

P r o p o z i c e

 

   Liga trojic je dlouhodobá, otevřená, týmová soutěž trojic určená pro všechny hráče bez rozdílu

věku, pohlaví, pro registrované i neregistrované. Vyhlašuje se každoročně na letní sezónu.

 

- termín - hraje se od května do září, zpravidla květen - srpen základní část, srpen - září - play-off

   s dohrávkami. Uzávěrky přihlášek se vyhlašují individuelně pro každý rok, zpravidla jeden

   týden před koncem dubna. Pro rok 2019 platí uzávěrka přihlášek - 28. duben 2019

 

přihlášky, soupisky - přihlášky se vyplňují na předtištěném tiskopisu a musí obsahovat:

   jména a příjmení min. tří hráčů vč. kapitána, název týmu, kontaktní telefon na min. dva hráče

   (kapitána + 1). Pro lepší informovanost se doporučuje uvést E-mail/y/. Doplňování týmu je možné

   po celou dobu základní části tzn., že se nový hráč může objevit nejpozději v posledním utkání

   zákl. části, nikoliv již v průběhu KO. Hráč je dopsán do soupisky automaticky po nastoupení

   v některém utkání a uvedení v zápisu z utkání.

   Pro vyřazovací část (play-off, KO) ale platí, že nastoupit může pouze hráč, který odehrál v zákl.

   části minimálně 6 zápasů.

   Je ale nepřípustné, aby hráč nastoupil v jedné sezóně za dva nebo více týmů. V případě porušení těchto pravidel bude

   celé utkání, ve kterém hráč nastoupil neoprávněně, kontumováno ve prospěch soupeře 3:0,  na zápasy 3x 13:7

 

místo konání - všechna utkání za restaurací Sklípek

 

- startovné - pro rok 2019 je 300,- Kč za tým, splatné do 1. utkání v soutěži.

 

- hrací dny - hracím dnem je úterý a čtvrtek od 17., resp. 18.30 hodin - vše dle rozpisu. V případě    

  dohody kapitánů na předehrání nebo odložení utkání se doporučuje odehrát tato utkání v jiný než

  hrací den v případě, že bude předpoklad plně obsazených hřišť v hrací dny nebo v hracím dnu, ale

  až od 19. hodin. Obecně platí, že přednost na hřišti mají týmy, které hrají svá utkání určená dle

  rozpisu.

 

- hrací systém - v základní části se utkají všechny týmy "každý s každým", jednokolově.

   V nadstavbové části se utká prvních osm týmů dle tabulky podle rozepsaného "pavouka"

   KO 8 (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) se všemi dohrávkami do 8. místa.

 

- jednotlivá utkání sestávají ze tří zápasů - jednotlivci (dále "1"), dvojice (dále "2") a trojice

   (dále "3"). Jako první v pořadí se současně odehrají zápasy "1" a "2", neprodleně po skončení

   se odehrají "3". Nasazení hráčů do zápasů - před zahájením hry si kapitáni předají v písemném

   provedení sestavy na zápas "1" a "2". Do zápasu "3" mohou týmy nastoupit v jakékoliv

   sestavě dle soupisky. Znamená to, že utkání mohou odehrát v jednom týmu 3 hráči (min.)

   až 6 hráčů (max.). Ve vyjímečných případech lze sehrát utkání v obráceném pořadí - nejdříve

   "3" a potom současně "1" a "2". Předpokladem pro obrácené pořadí zápasů je pouze nedostatek

   regulérních hřišť a dohoda obou kapitánů. V tomto případě platí, že písemné soupisky "1"

   a "2" si kapitáni předají ihned po skončení zápasu "3". V případě porušení tohoto pravidla

   (při dostatečném počtu hřišť) budou oběma týmům započteny kontumační výsledky 0:3 v utkání

   a 3x 7:13 zápasy.

   Pokud by se stalo, že nedostatek regulérních hřišť vznikne tím, že na hrací ploše jsou kromě týmů

   uvedených v rozpisu i týmy, které dohrávají (nebo předehrávají),  není tato situace důvodem

   k odehrání zápasů v obráceném pořadí. Zde platí, že přednost mají vždy týmy, které jsou

   přítomni dle rozpisu (viz hrací dny), ostatní se musí přizpůsobit (počkat na uvolnění hřišť)

   Za každý vyhraný zápas („1“, „2“ a „3“) je vítězi započítán jeden bod do tabulky.

   V případě, že by některý tým odstoupil v průběhu utkání, do tabulky se započítají všechny

   vyhrané zápasy (vítězi) a nedohrané (neodehrané) zápasy jsou kontumovány 13:7 ve prospěch

   týmu, který neodstoupil.

   Pokud tým nenastoupí k utkání bez omluvy a dohody o odložení, utkání je kontumováno ve

   prospěch soupeře 3:0 v utkání, 3x 13:7 v zápasech. V těchto případech

   je čekací doba 20 minut.

 

- zápis o utkání - povinností kapitánů je zapsat výsledek utkání do tiskopisu "zápis o utkání"

   se všemi vyplněnými kolonkami - datum, hodina, sestavy a výsledky všech zápasů, podpisy

 

 

- hrací koule - je povoleno hrát s homologovanými i nehomologovanými (rekreačními) koulemi

   určenými pro tuto hru.

 

- neúplný tým - v případě, že se tým dostaví pouze se dvěma hráči, může toto utkání odehrát,

   ale pouze za podmínky, že nedisponuje koulemi třetího hráče. Znamená to, že buď odehrají

   (jeden, písemně určený hráč) "1" a za zápas "2" se zapíše kontumační výsledek 7:13 (nelze

   odehrát "2" jedním hráčem) nebo zapíší zápas "1" kontumačně 7:13 a odehrají normálně "2".

   Zápas "3" musí odehrát pouze se 4 koulemi (2+2). V případě, že se třetí hráč dostaví během

   zápasů "1" a "2", může nastoupit pouze do "3". Dále platí, že v případě neúplného týmu nelze

   v žádném případě hrát utkání v obráceném pořadí zápasů (zápas "3" jako první)

 

- odstoupení ze soutěže - pokud tým odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze soutěže, výsledky jeho týmu

   se anulují. To se týká základní části. V případě odstoupení v nadstavbové části se mu každé

   nadcházející utkání kontumuje a dále postupuje soupeř.

   Tým bude ze soutěže vyloučen v případě tří kontumačních výsledků (utkání) z důvodu

   nedostavení se k utkání, popř. i pokud 3 x nedohraje utkání (některý zápas vzdá). Rovněž v tomto případě

   se všechny výsledky dosavadních utkání anulují.

   V případě odstoupení nebo vyloučení se startovné nevrací

    

střídání - není dovoleno střídat v průběhu jednotlivých zápasů

 

- další pravidla -

   - hraje se podle pravidel pétanque (novelizovaných, platných od 1.1.2017)

   - všechny zápasy se hrají do 13 bodů s výjimkou finále ligy, to se hraje do 15 bodů ve všech

      zápasech

   - utkání v nadstavbové části (KO) se hrají stejným způsobem ("1", "2", "3"), v této části soutěže

      nelze hrát v žádném případě v obráceném pořadí zápasů.

 

- kritéria pořadí pro zákl. část -

   1) počet bodů za vyhraná utkání

        v případě rovnosti bodů dvou týmů rozhoduje skore zápasů ze vzájemného utkání

        v případě rovnosti bodů tří a více týmů rozhoduje minitabulka:

             a) počet bodů z výher ze vzájemných utkání

             b) skore bodů ze vzájemných zápasů

             c) skore dosaž. a obdrž. bodů ve vzájemných zápasech

   2) celkové skore ze všech zápasů

   3) celkové skore ze všech dosažených a obdržených bodů

            (skore je vždy rozdíl)

 

V průběhu základní části budou jako kritéria při rovnosti bodů využívány pouze body 1) až 3) bez použití vzájemných utkání a zápasů (minitabulka). Tato kritéria budou použita pouze po skončení

základní části pro sestavení konečné tabulky.

- pořadatel ligy – přátelé petanque Sklípek Vrchlabí

 

- ředitel ligy -  Řezníček Jiří

- jury – Řezníček Jiří, Švimberský Jan, Bím Luboš, Mašek Pavel, Bílek Dan

- rozhodčí – funkci rozhodčího vykonává přivolaný nezávislý hráč jiného týmu, na kterém se

     shodnou oba kapitáni.

 

   Všechny sporné momenty vyplývající ze hry, zejména vzdálenost koulí od košonu, řeší rozhodčí.

    (Na změření vzdálenosti koulí od košonu se přivolává rozhodčí až po změření hrajícími hráči

     v případě, že se neshodnou na stejném výsledku)

 

   Ostatní spory týkající se hracího řádu, regulérnosti, dodržování pravidel, výsledků ligy

   a event. protesty řeší jury.

 

   Jury si vyhrazuje právo měnit kdykoliv tyto propozice i v průběhu soutěže, pokud to situace

   vyžaduje.