1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY                                                          REGISTRAČNÍ POPLATEK 500,- Kč
      

                

                          

 

 

Přihláška nového člena 1. Krkonošského petánkového klubu

(1. KPK) ve Vrchlabí

 

Jméno a příjmení:

 

 

Rodné číslo:

 

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

 

Adresa pro korespondenci:

 

Telefon:

 

Mobil:

E- mail:

 

Datum:

 

Podpis:

     

 

Příloha : 1 x foto jako na pas

poplatek 500 Kč.