1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
sobota 25. 10. 2014 - Divadelní klub "PETÁNKOVÝ VŠEUMĚL" - turnaj k 20. výročí klubu

 

PETÁNKOVÝ VŠEUMĚL:

 
start.   č. jméno 1 2 3 4 5 6 7 celkem celk. 
výkon pořadí body výkon pořadí body výkon pořadí body body skore pořadí body body skore pořadí body body skore pořadí body vystřel. posun. skore pořadí body bodů pořadí
25 Bartoš Martin 27 18   121 9 2 43 1 15 2 49 11   -1 49 20   3 1 1 15 2 1 12 3 10 42 1
2 Řezníček Jiří 11 8-9 3 57 1 15 196 20   3 43 6 5 1 22 7 4 -2 48 25   2 3 5 2 12 39 2
9 Bucek Zdeněk 24 15-17   259 23   136 17   2 65 13   1 5 6 5 2 7 2 12 3 0 0 1 15 32 3
11 Sládková Hana 43 21   260 24   44 2 12 4 17 2 12 -1 48 19   -1 57 23   1 2 34 9 2 26 4-5
13 Bílková Blanka 77 29   76 2 12 91 5 6 2 23 8 3 -1 12 11   2 26 6 5 0 2 58 20   26 4-5
28 Bílek Vojta 6 5 6 82 3 10 82 4 7 1 26 19   -3 33 26   1 3 10 1 0 2 13 18   24 6-7
15 Kynčl Petr 3 1-2 15 106 5 6 151 18   0 18 29   -2 61 22-23   1 2 8-9 3 1 0 0 14-15   24 6-7
19 Pyszková Marie 30 19   201 18   64 3 10 4 27 3 10 -1 22 14   -3 72 28   1 1 56 10 1 21 8-11
24 Srnská Jana 16 13   128 10 1 100 8 3 2 38 9 2 2 1 1 15 1 23 14   0 2 87 23   21 8-11
29 Bílek Dan 5 3-4 10 262 26   95 6 5 2 78 16   -1 29 16   2 25 5 6 1 1 61 11   21 8-11
20 Havel Michal 3 1-2 15 261 25   235 22   1 64 27   -3 114 28   1 27 15   2 0 0 5-7 6 21 8-11
14 Žižka Jaroslav 5 3-4 10 161 15   114 12   1 29 21   -1 46 18   2 9 3 10 0 1 42 25   20 12
5 Štechová Blanka 12 10 1 198 17   107 11   5 83 1 15 -1 25 15   -1 43 21   0 2 82 22   16 13-14
21 Matoušek Vladimír 58 25   288 28   134 16   4 94 5 6 -3 150 29   2 32 7 4 2 0 0 5-7 6 16 13-14
6 Michalička Lukáš 7 6 5 222 19   257 24   2 75 15   2 8 3 10 -1 44 22   0 0 100 28   15 15-16
10 Čermák Wilda 55 24   373 29   102 9 2 1 33 22-23   1 0 5 6 2 12 4 7 1 1 86 12   15 15-16
18 Brázda Vladimír ml. 52 23   246 21   119 13   2 20 7 4 2 36 4 7 -2 64 26   1 2 1 8 3 14 17
3 Řezníčková Radka 48 22   233 20   133 15   1 44 26   2 2 2 12 1 28 16   0 3 31 16   12 18
27 Matějíček Petr 8 7 4 139 13   103 10 1 1 33 22-23   -1 37 17   1 22 13   2 0 0 5-7 6 11 19
22 Novotný Petr 75 28   120 8 3 97 7 4 2 56 12   1 25 8-9 3 -1 7 17-18   1 1 96 13   10 20
12 Vajová Eva 15 12   112 6 5 385 29   1 4 17   1 25 8-9 3 -2 69 27   0 3 49 17   8 21
7 Bím Luboš 24 15-17   137 12   187 19   4 42 4 7 -3 162 30   1 20 12   0 0 0 29-30   7 22-25
26 Matějíčková Eva 22 14   99 4 7 338 26   1 28 20   -2 36 21   -1 32 20   0 1 10 24   7 22-25
4 Švimberský Jan 60 26   114 7 4 369 28   1 38 24   -2 62 24-25   1 2 8-9 3 1 0 0 14-15   7 22-25
17 Kapeš Roman 42 20   165 16   289 25   0 2 28   -2 62 24-25   1 5 11   2 1 46 4 7 7 22-25
30 Ton Petr 11 8-9 3 144 14   201 21   2 48 10 1 -3 62 27   -1 21 19   0 2 60 21   4 26
8 Bímová Alena 79 30   281 27   477 30   1 40 25   1 43 10 1 -1 7 17-18   0 2 32 19   1 27
1 Čermáková Helena 13 11   134 11   127 14   2 66 14   -1 19 13   -3 112 30   0 1 77 26   0 28-30
16 Kynčlová Alena 62 27   251 22   245 23   1 22 18   -1 17 12   -2 45 24   0 1 88 27   0 28-30
23 Maršíková Martina 24 15-17   462 30   344 27   0 140 30   -2 61 22-23   -3 76 29   0 0 0 29-30   0 28-30

Popis jednotlivých disciplín:

1 - odhad vzdálenosti nahozeného košonku (rozdíl odhadu a skutečnosti v cm)

2 - přiblížení 3 koulí ke košonku (součet vzdáleností v cm)

3 - přiblížení košonku ke třem nahozeným (přiblíženým) koulím (součet vzdáleností v cm)

4 - projetí koulemi brankami ve vzdálenosti 8 m, počet branek - 5, počet pokusů (koulí) - 6, pomocné skore - vzdálenost nejlepší koule ke košonku (1,5 m za brankami)

5 - sestava 3 koulí "soupeřových" před košonem, hra třemi koulemi - počet dosažených bodů (od -3 do + 3), plus vzdálenost nejlepší ke košonu

6 - sestava 3 koulí "soupeřových" za košonem, hra třemi koulemi - počet dosažených bodů (od -3 do + 3), plus vzdálenost nejlepší ke košonu

7 - střelba na 6 nastavených koulí ve vzdálenosti 8 m, bodování - počet vystřelených (min. 1 m), počet posunutých, vzdálenost nejlepší posunuté

 

 

Samostatná vyřazovací soutěž ve střelbě (6 koulí ve vzdálenosti 8 m, 6 pokusů) o prize money - vybrané startovné:

 

                                           
1 Švimberský                                          
32                                      
            Švimberský                                
    Brázda                                
17 Matějíčková                                          
16 Brázda                                    
                      Brázda                      
              Bím                      
9 Kynčlová                                          
24 Bím                                    
            Bím                                
    Matějíček                                
25 Matějíček                                    
8 Sládková                                    
                                Brázda            
                        Kynčl            
5 Pyszková                                          
28 Kynčl                                    
            Kynčl                                
    Kapeš                                
21 Bílek Vojta                                          
12 Kapeš                                    
                      Kynčl                      
              Bímová                      
13 Čermák                                          
20 Ton                                    
            Ton                                
    Bímová                                
29                                      
4 Bímová                                    
                                      Brázda
                                    Bílek Dan
3 Novotný                                   VÍTĚZ
20 Štechová                                    
            Novotný                                
    Žižka                                
19 Srnská                                          
14 Žižka                                    
                      Žižka                      
              Bílek Dan                      
11 Bartoš                                          
22 Havel                                    
            Havel                                
    Bílek Dan                                
27 Bílek Dan                                    
6                                      
                                Bílek Dan            
                        Řezníček            
7 Matoušek                                          
26 Čermáková                                    
            Matoušek                                
    Bílková                                
23 Bílková                                          
10 Vajová                                    
                      Matoušek                      
              Řezníček                      
15 Řezníček                                          
18 Bucek                                    
            Řezníček                                
    Řezníčková                                
31                                            
2 Řezníčková