1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
PROPOZICE                                          aktualizace: 13.11.2023

               

        

              

                                                                     PROPOZICE

Zimní liga v petanque dvojic - 2023-24

Místo: Petánkaréna Vrchlabí

Termín: dle rozpisu -  listopad 2023 - březen 2024

Uzávěrka přihlášek: 31. října 2023

Hrací dny: úterý, čtvrtek dle rozpisu

Systém: základní část dvoukolově každý s každým, obě kola se ale odehrají současně formou

              dvouzápasů, každý zápas do 11ti bodů, každý se počítá do výsledků samostatně.

              Tzn., že dle rozpisu se odehrají každý hrací den dva dvouzápasy na jednom hřišti

              (jeden od 17.00 hod., druhý od 18.30 hod.). Může dojít i k sehrání dvou dvouzápasů

              jednoho týmu, tzn. se dvěma soupeři v tentýž den.

              Po základní části postoupí prvních 16 (ev. 8 podle počtu týmů) do play-off.

              Tato utkání včetně finále se hrají na dva vítězné zápasy do 13ti bodů. Poražení osmifinalisté

              a čtvrtfinalisté končí, poražení semifinalisté hrají o 3. místo.

Výsledky zapisujte do formulářů - zápis o utkání. Pokud dojde mezi zápasy ke střídání (v zápisu

jsou u týmu 3 jména), za každé jméno napište číslo zápasu, ve kterém hráč nastoupil (1 nebo 2) Pravidla: hraje se dle oficiálních pravidel petanque, min. nához 6 m, max. 10 m, nahozený košonek

               min. 0,5 m od bočních hranic hřiště (č. 1 a 2.) na hřišti č. 3- 1 m od boční hranice, 1 m od

               zadní hranice a od kamen (pokud by se dělilo i hřiště č. 3 na dvě poloviny, platí vzdálenost

               náhozu košonku rovněž 0,5 m od bočních hranic a rovněž platí, že pokud by se na 1. nebo

               2. hřišti hrálo bez přepažení – na celém, nához je 1 m od boku). Jeden metr od boční hranice

               je odlišnost od pravidel, je to z důvodu, že košonek ani koule nelze označit. U půlených hřišť

               je pouze 0,5 m, protože je málo prostoru. Koule, která se dotkne stropu,

               osvětlení nebo trámu, který tvoří hranici hřiště, je považována za mrtvou.

               Hřiště jsou číslována tak, že při pohledu od vstupu je hřiště č. 1 vlevo, hřiště č. 2

               je rovněž vlevo, ale blíž ke středu (číslování jako na supermele). Hřiště č. 3 je třetí od leva

               (první vpravo) a č. 4 je u kamen.

               Pokud je košon v průběhu hry posunut na prostor kolem kamen (koberec), je ve hře.

               Pokud se ale dotkne kamen, je mrtvý. Koule, která se dotkne kamen je mrtvá, ale může

               procházet prostorem kolem kamen a může se dotýkat koberce.

 

               Soupiska musí obsahovat min.2 hráče, z toho 1 kapitán, max. 3 hráče. Pokud jsou na

               soupisce 2 hráči, třetí se může dopsat kdykoliv v průběhu základní části (bude  automaticky

               dopsán, pokud se objeví v zápisu z utkání). Do play-off smí nastoupit pouze hráč, který

               odehrál v základní části min. 8 zápasů (4 dvouzápasy)  Žádný hráč nemůže hrát během      

               jednoho ročníku za dva týmy.

               Střídání je povoleno pouze mezi jednotlivými zápasy, ne v průběhu. Znamená to, že družstvo

               odehraje první zápas dvouzápasu v určité sestavě a do druhého zápasu může vystřídat.

              

               Nedostavení se k zápasu bez udání důvodu (čekací doba – 20 min.) a uvědomnění

               soupeře – automaticky kontumace ve prospěch soupeře 2 x 11: 6. Vítěz napíše zápis

               s výsledky 11: 6 K. Oznámení soupeři o odkladu zápasu min. 1 hodinu před začátkem.

               V případě, že se k utkání dostaví pouze jeden hráč (a nedodrží čas k oznámení o odložení –

               1 hodina a čekací doba uplynula, může  odehrát zápas jeden hráč, ale pouze se 3 koulemi.

               Pokud se dostaví druhý hráč během hry, smí nastoupit až do dalšího zápasu.

               Pokud by měl některý tým v základní části více jak čtyři kontumační výsledky

               (jednotlivých zápasů), anulují se mu všechny zápasy a je ze soutěže vyloučen bez nároku

               na vrácení startovného.

 Kritéria umístění v základní části - počet výher, celkové skore ze všech zápasů (rozdíl), vzájemné

               zápasy (výhry, skore). V případě, že bude mít tři a více týmů stejný počet výher i stejné

               celkové skore (rozdíl), rozhodne minitabulka ze vzájemných zápasů (opět výhry,

               skore). Další kriterium -  vyšší  počet dosažených bodů ve hře (všechny zápasy),

               to samé (vzájemné zápasy z minitabulky), los.

Startovné – 600,- Kč za tým, cca 1/3 startovného bude rozdělena mezi první tři týmy, zbytek bude  použit na částečnou úhradu energií

Dotazy, informace, stížnosti, protesty - Řezníček Jiří - 731 621 341, 1butler1@seznam.cz